Hout

4e jaar

Bij deze richting ligt het accent meer op doen dan op theoretische kennis. Onder begeleiding leert de jongere de materialen kennen en ontleedt hij de opdracht. Hij bereidt het productieproces voor, stelt de machines in, bedient ze en zorgt voor de volledige afwerking. Hij leert zijn werkomgeving veilig organiseren. Door kwaliteitscontroles en zelfevaluatie leert hij uit zijn ervaringen en stuurt hij zichzelf bij.

Basispakket 11u
Godsdienst 2
Frans 1
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 6
   
Specifiek 21u
Projecten hout
realisaties hout