Elektrotechnieken

4e jaar

Kiezen voor elektrotechnieken is kiezen voor…

…een praktisch-technische richting waarin een evenwicht gezocht wordt tussen een goede theoretische basis en een degelijke praktische vorming.

De leerling leert een huishoudelijke omgeving te voorzien van een elektrische installatie die vertrekt vanuit de basis en die kan uitgroeien tot comfortabele en luxueuze toepassingen. Hij bereidt dit theoretisch en praktisch voor, voert het uit en staat in voor de nazorg.

Hierbij leert de leerling procesmatig werken, zijn werkomgeving veilig organiseren, kwaliteitscontroles toepassen en zichzelf evalueren en bijsturen.

Basispakket 18u
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
   
Specifiek 14u
Projecten elektriciteit
labo / huishoudelijke realisaties / CAE / lichttechnieken / van basis tot Luxe / energiebewust