Houttechnieken

4e jaar

Kiezen voor houttechnieken is kiezen voor…

…een praktisch-technische richting waarin een evenwicht gezocht wordt tussen een goede theoretische basis en een degelijke praktische vorming.

De leerling leert kleine maar volwaardige en vooral hedendaagse projecten in hout analyseren en uitvoeren.

Hij onderzoekt de eigenschappen en mogelijkheden van materialen en constructies en door wetenschappelijke en technische studie leert hij de houtbewerkings-machines kennen, instellen en bedienen en realiseert daarmee zijn eigen projecten.

Daarbij zal de leerling procesmatig werken, zijn werkomgeving veilig organiseren, kwaliteitscontroles toepassen en zichzelf evalueren en bijsturen.

Basispakket 18u
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Natuurwetenschappen 1
   
Specifiek 14u
Projecten hout
onderzoek / organisatie / realisaties houttechnieken