Elektromechanica

4e jaar

Kiezen voor elektromechanica is kiezen voor…

…elektriciteit, mechanica en automatisatie. Deze vakken vormen de belangrijkste componenten van deze richting. Maar ook algemeen vormende vakken en talen krijgen heel wat aandacht.

In deze theoretisch-technische richting ligt het accent op een theoretische benadering. De praktijkvakken zijn eerder beperkt. Het projectmatig werken binnen de technische vakken vraagt echter een onderzoekende geest en een creatieve inzet.

Wil je comfortabel de overstap naar de tweede graad EM maken, dan zijn goede resultaten in wiskunde en wetenschapsvakken op het einde van de eerste graad een noodzaak. Maar ook studie-inzet en een goede motivatie zijn onontbeerlijk.

Basispakket 20u
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
Toegepaste chemie 1
Toegepaste fysica 1
Wiskunde 4
   
Specifiek 14u
Projecten
mechanica / elektriciteit / hout / elektronica / programmeren / 3D printing / lasercutting