Lassen-constructie is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen materiaalkennis en technisch-operationele vaardigheden in het lassen van hoeknaad-, plaat- en pijpverbindingen in alle posities met een halfautomaat en TIGlasproces, (de)montagetechnieken.

Basispakket 11u
Godsdienst 2
Maatschappelijke vorming 1
Frans 1
Engels 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2

Wiskunde

2
   

Specifiek

21u

Projecten lassen-constructie