Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica en mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.
 

Basispakket 16u
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 2
Wiskunde 3
   

Specifiek

16u

Projecten elektromechanische technieken