Mechatronica is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het ontwikkelen van (industriële) automatisaties en sturingen, IOT, constructies.
 

Basispakket 19u
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen (biologie & chemie) 2
Nederlands 3
Wiskunde 4
   

Specifiek

15u

Projecten mechatronica