Een logisch vervolg ligt in een specialisatiejaar, zoals Interieurinrichting.

Na het beëindigen van de derde graad Houtbewerking kan de jongere als polyvalent productiearbeider in een houtverwerkend bedrijf te werk, waar hij kan doorgroeien tot meestergast. Wie zich bijschoolt en het attest van bedrijfsbeheer haalt, kan zich later vestigen als zelfstandig ondernemer.

Basispakket 9u
Godsdienst 2
Frans 1
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
   
Specifiek 23u

Projecten houtbewerking
hout / meubelmakerij / schrijnwerkerij / stage / GIP