In een houtverwerkend bedrijf kan deze leerling terecht op een technisch bureel als meestergast of projectleider, verkoper van houtmaterialen of werknemer in het productieproces.

Indien deze leerlingen in het bezit zijn van het attest bedrijfsbeheer, behoort zelfstandig ondernemer worden ook tot de mogelijkheden.

Naast een aanvullende specialisatie via een zevende jaar blijft ook een professionele bacheloropleiding voor de betere leerling mogelijk.

Basispakket 14u
Godsdienst 2
Aardrijkskunde / natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
   
Specifiek 18u

Projecten hout
onderzoek / organisatie / realisaties houttechnieken / seminarie / stage / GIP