Elektromechanica is een doorstromingsrichting die mikt op verder studeren in het hoger onderwijs, maar ook onmiddellijke tewerkstelling in de industrie ligt voor deze leerling open.

Vooral het studiegebied industriële wetenschappen en technologie – en meer specifiek de professionele bacheloropleidingen – sluit goed aan op deze studierichting. Ook hogere studies buiten de domeinen elektriciteit en (elektro)mechanica en een masteropleiding kun je echter ambiëren.

Basispakket 16u
Godsdienst 2
Aardrijkskunde / natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 2
Wiskunde 4
   
Specifiek 18u

Projecten elektriciteit, elektromechanica, mechanica en elektronica
elektromechanische processen / GIP