Industriële wetenschappen is een doorstromingsrichting die mikt op verder studeren in het hoger onderwijs en niet op onmiddellijke tewerkstelling.

Vooral het studiegebied industriële wetenschappen en technologie – met o.a. de professionele en academische bachelor- en masteropleidingen – sluiten goed aan bij deze studierichting.

Ook de studiegebieden architectuur, gezondheidszorg, onderwijs, … bieden evenwel kansen voor de IW-leerling.

Basispakket 25u
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 3
Toegepaste chemie (5e/6e) 1/2
Toegepaste fysica 2
Wiskunde 8
Toegepaste biologie (5e/6e) 1/0
   
Specifiek 9u

Projecten toegepaste wetenschappen en engineering
elektriciteit / elektromechanica / mechanica / elektronica / STEM / GIP