Leerkrachten houtbewerking op leerbezoek naar Noorwegen

Twee leerkrachten van de houtbewerking zijn in Noorwegen op zoek gegaan naar de mogelijkheid om buitenlandse stages te organiseren voor onze leerlingen. Hierbij werd het onderwijssysteem onder de loep genomen. Er werd vooral aandacht besteed aan de verschillende studiemogelijkheden, de accenten bij het evalueren en de manier waarop de studenten in verschillende stadia de stages doorlopen. Gesprekken met de directie, leerkrachten en leerlingen leerden ons vooral dat ze in Noorwegen heel doelgericht te werk gaan. Het leerproces heeft tot doel het vervaardigen van houten woningen die voldoen aan de meest recente wetgeving en gebouwd worden met de modernste technieken. Door de veelvuldigheid aan stagemomenten worden de leerlingen opgeleid tot volwaardige “carpenters” met heel veel praktijkervaring.