Onze school, een goede keuze!

Permanente aandacht voor technische basisvaardigheden

Vanaf het eerste jaar worden onze leerlingen wegwijs gemaakt in de wonderen van de techniek. Aan de hand van proeven en eenvoudige werkstukken ontdekken de leerlingen de wereld van de wetenschappen, van elektriciteit, mechanica en hout.

Vanaf de tweede graad kiest de leerling(e) de studierichting die het best aansluit bij zijn/haar aanleg en interesse.

Openheid voor de technologieën van morgen

Onze school heeft de oprit van de informatiesnelweg niet gemist. Evoluties zoals het interactieve digitale bord, cloud computing, open source software, … gaan niet aan ons voorbij.

Ook in de diverse afdelingen wordt de technologische evolutie op de voet gevolgd door investeringen in labo’s en werkplaatsen of door buitenschoolse vormingsmomenten.

De pedagogische STEM-didactiek is al jarenlang ingeburgerd.

Jongeren opvoeden tot weerbare en zelfstandige mensen

Onze school maakt deel uit van de moderne maatschappij met haar onbegrensde mogelijkheden, maar ook met haar beperkingen.

Via projectonderwijs leren we leerlingen om weerbaar en zelfstandig te worden. Ook de leerlingenbegeleiding staat daarom centraal. Naast het “leren leren” hechten we veel belang aan het “leren leven”. Onze leerlingen van de eerste graad dragen daartoe zelf hun steentje bij in de antipestcommissie.

Maar ook de werkgroep leerlingen-begeleiding is hierbij van cruciaal belang. Bij individuele problemen wordt in de werkgroep - samen met het CLB, de leerling en de ouders - naar oplossingen gezocht.

Bruisende creativiteit stimuleren tot buiten onze landsgrenzen

Met succes moedigen we onze leerlingen aan om uitdagingen aan te gaan. Ze nemen deel aan binnen- en buitenschoolse projecten, engageren zich in internationale samenwerkingsprogramma’s van de provinciale, Vlaamse en Europese overheden, demonstreren hun kunnen op een wetenschapsexpo, meten zich met anderen in de houtproef, de prijs Focus Aarde, de First LEGO League, Electro Brain, behalen gespecialiseerde lascertificaten, enz …. geven zovele kansen om hun talenten te ontwikkelen en te etaleren.

Het resultaat is een resem prijzen in tal van wedstrijden.

Leerlingen aanzetten tot spontane verantwoordelijkheid

De leerlingenraad biedt onze leerlingen de kans om actief deel te nemen aan het schoolgebeuren. Ze organiseert een gezond ontbijt, participeert aan de organisatie van de mondiale dag en de triatlon, zet acties op het getouw om het schoolleven gezelliger te maken.

Bij pestproblemen nemen leerlingen van de eerste graad het op voor anderen en zoeken samen naar rechtvaardige oplossingen om het voor iedereen op school aangenaam te maken.

Leerlingen opvoeden tot relatiebekwaamheid

Eerbied voor elkaar, hoffelijkheid en verdraagzaamheid zijn voor ons geen loze woorden.

We zien het als onze opdracht om de leerlingen onderling te leren communiceren, met respect voor het anders zijn van de andere.

Jongeren helpen zoeken naar de zingeving van studie, arbeid en ontspanning

Bedrijfsbezoeken openen voor onze leerlingen een venster op de toekomst en op Dream-dag gaan ze bij bedrijfsleiders op zoek naar hun eigen ondernemerstalent.

Maar een technische school biedt zoveel méér dan een beroepsgerichte achtergrond.

De naschoolse sport, de driejaarlijkse triatlon, de mondiale dag, toneel-voorstellingen, jeugdschrijvers op bezoek, film … een waaier aan kansen voor onze leerlingen om hun gezichtsveld te verbreden.

Leerlingen een veilig gevoel geven als basis van zelfvertrouwen

Jongeren moeten zich goed voelen op onze school.
En bij een probleem is er altijd een luisterend oor.
Leerkrachten en leerlingen werken samen aan een attente school.

In hogere jaren wordt de blik verruimd en de overstap naar hoger onderwijs of tewerkstelling voorbereid.
Leerkrachten schatten je mogelijk-heden in en ondersteunen je ambities, stages leren het werkveld kennen, buitenschoolse opleidingen bereiden voor op hoger onderwijs, de Jongerenbeurs introduceert de leerlingen bij allerlei instanties zoals sociale diensten, vakverenigingen, politie- en gemeentediensten, … .

Na je opleiding op campus engineering Veurne volgt geen grote drempel maar een kleine stap.