Schoolreglement

Via deze link kan ons schoolreglement worden geraadpleegd. Het schoolreglement wordt bij de start van het schooljaar door elke ouder/voogd en leerling ondertekend.


STEM

Overal hoor je over STEM spreken.  In STEM geeft de leerkracht fysica of wiskunde niet meer alleen maar zijn eigen vak.  Een goede STEM-werking mikt op samenwerking tussen leerkrachten wetenschappen (Sciences), technologie (Technology), engineering en wiskunde (Mathematics). Het lesgeven gebeurt in de vorm van projecten waarin al deze vakken met elkaar verweven worden.  Deze projecten worden zo een afspiegeling van het dagdagelijkse leven waarin we gebruik maken van tal van hoogtechnologische toestellen en toepassingen. Op die manier wordt STEM-onderwijs levensecht en uitdagend voor de leerling.

Vanuit zijn visie om open te staan voor de technologieën van morgen en voor onderwijskundige innovatie, werkt campus engineering Veurne al vele jaren met STEM-projectonderwijs en koppelt daar heel vaak ook de taalcomponent aan. In de Robocup (1e graad) en First LEGO League (3e jaar) schaven we aan de Nederlandse presentatievaardigheid. Op de  wetenschapsexpo in Brussel (3e en 5e jaren) zijn Nederlands én Frans de voertaal. En dan zijn er nog de internationale projecten (4e, 5e en 6e jaren) met Engels als werktaal. 

Gaandeweg groeide op onze school doorheen de 6 jaren technisch onderwijs een volledige STEM-leerlijn. Daarom werd onze school ook erkend en gesubsidieerd als STEM School of Excellence door het Ministerie van Onderwijs en als testschool verkozen binnen het pilootproject STEM@school van de K.U. Leuven.

De toekomst moet trouwens alweer iets nieuws brengen. Europa verlegt stilaan het vizier naar STEAM, een nieuwe tendens waarin kunst (Art) ook een plaats krijgt. 

Voor campus engineering Veurne wordt dit voortaan een extra uitdaging.


Internationalisering

Description of our school in English

Onze school vindt het belangrijk om zijn leerlingen ook ver over de muren van de school te laten kijken en “rijkere” mensen te laten worden door internationale ervaringen op te doen.  De leerlingen van vandaag moeten voelen dat ze Europese en zelfs wereldburgers zijn geworden. Soms gebeurt dit via digitale weg en leerplatformen zoals eTwinning en eWallah. Zo houden onze 2e jaars contact met een Noord-Franse school, onze 6e jaars zelfs met een Chinese partner.

Sommige projecten gaan iets verder en maken de internationale ervaring nog veel concreter.

Enerzijds zijn er de meer traditionele meerdaagse studiereizen van de laatstejaars naar Parijs, Londen of Berlijn. Deze bieden onze leerlingen zeker en vast een culturele meerwaarde.

Diepgaander zijn echter de projecten die didactische en leerplandoelstellingen in een internationaal project  integreren. Ze geven de leerlingen de kans om ook hun talenkennis aan te scherpen en zetten de leerkrachten op weg naar professionele verrijking.  

De First LEGO League brengt onze leerlingen geregeld tot in Nederland en een enkele keer tot in Zuid-Afrika.  Het jaarlijkse STEAMinar laat 4IW/EM nabij Liverpool samenwerken met Britse, Nederlandse en Duitse jongeren.  En tenslotte zijn er de door de Europese Commissie gefinancierde meerjarige Comenius- of Erasmus+-projecten waarin onze leerlingen van de derde graad IW sedert 2003 de krachten al bundelden met scholen uit Spanje, Italië, Zweden, Griekenland, Finland, Tsjechië en Noorwegen en straks misschien ook Portugal en Slovenië.  Dit werden en worden unieke ervaringen waarin onze leerlingen samen met de leerkrachten educatieve games maakten, wiskundelessen voor het ActivBoard ontwierpen, met  LEGO experimenteerden als pedagogische tool, een radiogestuurde luchtballon met zelfgebouwde motoren met een Ipad aanstuurden, een heus passiefhuis mét domotica bouwden, STEAM-lessen ontwerpen en mee bouwen aan een internationaal kunstwerk.  Door het verblijf in gastgezinnen bieden deze projecten onze leerlingen een unieke kans om de Europese gedachte aan den lijve te ondervinden.

2013-2015 : Active@living green

2016-2019 : Europe In Change: STEAMing ahead towards our future