Contact met doelgroep Music For Everyone

Als leerlingen van 6IW kozen we voor ons eindproject Music For Everyone. Het doel van ons eindproject is doven muziek laten beleven. Vooraleer hiermee aan de slag te gaan contacteerden we de doelgroep. Als eerste hadden we een meeting met  VZW De Kade. Bij hen konden we terecht met vragen over hoe doven muziek beleven. Hieruit leerden we alvast dat sommige doven via implantaten muziek kunnen beleven maar dat de muziek vaak wat robotachtig klinkt. Ook hoorden we dat een kleine groep geen implantaten gebruikt.

Via deze meeting kwamen we daarnaast  in contact met Emile Deprez, een doof persoon die DJ is. We hoorden van hem hoe hij doof werd en hoe hij muziek beleeft. Na deze meetings wisten we alvast dat er interesse is bij de doelgroep, maar hebben we onze doelstelling aangepast. We maakten een basshaker en willen hiermee nagaan of doven genieten van trillingen afkomstig van muziek en of deze trillingen een meerwaarde zijn voor hen bij het ‘beluisteren’ van muziek. Iedereen weet dat de bassen in muziek goed voelbaar zijn. Wij verlaagden echter de frequenties van de melodie en gingen na of we ook een melodie voelbaar kunnen maken.

Mathijs Clarys, Thibault Vermote en Matthias Henno