GIP 6IW

Mathis, Arthur en Margaux van het 6de jaar industriële wetenschappen maken dit jaar een GIP omtrent het automatiseren van het ophalen van dode kippen in een pluimveebedrijf. Ondertussen weten we al dat de weg van kuiken naar braadkip ongeveer 6 weken duurt en dat een levende gezonde kip een temperatuur van 41°C heeft.

Bij de start van onze GIP polsten we al even naar de interesse van pluimveehouders naar een robot die de dode kippen zou ophalen. De website Pluimvee heeft ons al geholpen om de enquête te verspreiden maar als er nog geïnteresseerde braadkippenhouders zouden zijn kunnen ze de enquête invullen via de volgende link.