GIP 6IW – BEPERKINGENVRIENDELIJKE WANDELING DEEL1

In samenwerking met Stad Veurne, Vrienden der Blinden en met steun van de provincie West-Vlaanderen wordt de komende jaren een cultuurhistorische wandeling voor mensen met beperkingen uitgewerkt.

In het schooljaar 2020-2021 spitste het onderzoek zich toe op het aanpassen van de wandeling aan beperkingen die blinden en slechtzienden ervaren.

3D-modellen langsheen de wandeling moeten blinden de kans geven om “voeling” te krijgen met het cultuurhistorische erfgoed van onze stad. Dit jaar werd getest hoe je 3D-beelden maakt en omzet in 3D-prints.