Elektromechanische technieken

3e & 4e jaar

Elektromechanische technieken is een richting binnen de dubbele finaliteit. Deze finaliteit bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs,  professionele bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Lessenrooster

  3e jaar 4e jaar
Basisvorming 19u 19u
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
ICT 1 -
IDT (innovatieve digitale technologieën) - 1
 
Elektromechanische technieken 13u 13u

 

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.

Leerlingenprofiel
Je verdiept je in het ontwerpen en realiseren van industriële elektromechanische systemen en processen. Je bent sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van automatisatie en ontwerp, opbouw en onderhoud van industriële systemen. Je bent vaardig in het gebruiken van digitale technologieën.