2e jaar A-stroom

Op de campus Engineering Veurne kun je 2A in basis en basis met verdieping volgen. 

Naast de Algemene vorming en de differentiatie bieden we enkele basisopties aan.

We vergeten de 2 o’s niet: observeren en oriënteren. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden. Met de keuzepakketten van 1A en de basisopties van 2A zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.

Lessentabel

Basis of Basis + verdieping 25
godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
wiskunde 4
natuurwetenschappen 1
techniek 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
beeld 1
   
Plusuur / ICT 1

Remediëring / verdieping

1
   
Basisopties 5

 

Basisopties

Voor de basisoptie kun je in Veurne uit negen mogelijkheden kiezen. Je volgt de basisoptie (5 uur per week) het hele schooljaar.

Mogelijke basisopties op campus Engineering Veurne

STEM - industriële wetenschappen

In STEM - industriële wetenschappen ligt de nadruk op ‘bedenken’, ‘ontwerpen’, ‘creativiteit’ en ‘problemen oplossen’ zowel op het gebied van wetenschappen als van engineering. Deze basisoptie volg je als je de keuze 'basis met verdieping' hebt gemaakt.

STEM - technieken

In STEM - technieken ligt de nadruk iets meer op het technische aspect en op handvaardigheid, met een gezond evenwicht tussen ‘denken’ en ‘doen’. Wij richten ons vooral op de contexten mechanica / elektriciteit / hout / elektronica / besturingen / programmeren en in mindere mate op bouw. Deze basisioptie volg je als je de keuze 'basis' hebt gemaakt.