Talent-is

Voor onze vernieuwde eerste graad vanaf het schooljaar 2019-2020 verwijzen we jullie graag door naar de website van Talent-is. Hier vind je alle info rond de keuze van de school en de bijhorende keuzepaketten.

Indien je nog niet zeker bent van je keuze verwijzen we jullie graag naar de keuzezoeker.


Visietekst eerste graad

In de Talent-is-scholen bouwen wij in de oriënterende eerste graad samen aan jouw toekomst.  

Onze grootste uitdaging is jou GOESTING blijven geven in het leren en leven op school. Met je enthousiasme en betrokkenheid in en naast de lessen vergroot je ieders leerkansen.  

We dagen je uit om je TALENTEN te ontdekken en erin te groeien. In de eerste graad bieden we daarom een ruime keuze aan mogelijkheden. Je leerkrachten en begeleiders werken steeds nauw met je samen. Zo kan je straks jouw talent bevorderen, erin uitmunten en daarna de beste studiekeuze maken. 

We geven je de kans om te groeien in KENNEN EN KUNNEN. Ze zijn de basis van je ontwikkeling. Daarom ondersteunen je leerkrachten en begeleiders je als experten om je competenties optimaal te ontplooien.  

Je voelt je geborgen op onze WARME school. Hier mag je jezelf zijn. Zorg en begeleiding vanuit een wederzijdse vertrouwenssfeer vinden we daarom heel belangrijk. We zijn er voor jou, ook als het even moeilijk gaat.  

Vanuit onze christelijke waarden kiezen we voor een OPEN school. Samen met anderen bereiden we je in onze katholieke dialoogschool voor op de steeds veranderende maatschappij.  

Welkom!