Elektrotechnieken

3e & 4e jaar

Elektrotechnieken is een richting binnen de dubbele finaliteit. Deze finaliteit bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs,  professionele bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Lessenrooster

  3e jaar 4e jaar
Basisvorming 19u 19u
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
ICT 1 -
IDT (innovatieve digitale technologieën) - 1
 
Elektrotechnieken 13u 13u

 

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.

Leerlingenprofiel
Je verdiept je in het ontwerpen, en realiseren van huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrotechnische installaties. Je bent sterk in diagnose en het toepassen van handelingen in functie van ontwerp, installatie, automatisatie en onderhoud van elektrotechnische systemen. Je bent vaardig in het gebruiken van digitale technologieën.