Mechanica

3e & 4e  jaar

Mechanica is een richting binnen de arbeidsmarktfinaliteit. Deze finaliteit bereidt leerlingen voor op graduaatsopleidingen en Se-n-Se opleidingen of de arbeidsmarkt.

Lessenrooster

 

3e jaar 4e jaar
Algemene vorming 14u 14u
godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
ICT 1 -
IDT (innovatieve digitale technologieën) - 1
 
mechanica 18u 18u

 

Mechanica is een technisch-praktische studierichting. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in verspanende technieken, niet-verspanende technieken, (de)montagetechnieken, lassen en koetswerk.

Leerlingenprofiel
Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en je bent in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Technische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.

Je realiseert producten in ferro-, non-ferro- en kunststofmaterialen en lassen constructies. Je verdiept je in computergestuurde vormgevingsmachines en lasprocedures.