In de tweede graad kan je kiezen uit richtingen in 3 finaliteiten:  de doorstroomfinaliteit, de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktgerichte finaliteit, allen binnen het domein STEM.

De doorstroomfinaliteit bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs, academische en professionele bacheloropleidingen in het verlengde van de studierichting.

De dubbele finaliteit bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs,  professionele bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarktfinaliteit bereidt leerlingen voor op graduaatsopleidingen en Se-n-Se opleidingen of de arbeidsmarkt.