2e jaar A-stroom

Op de campus Engineering Veurne kun je 2A in basis en basis met verdieping volgen. 

Naast de Algemene vorming en de differentiatie bieden we enkele basisopties aan.

We vergeten de 2 o’s niet: observeren en oriënteren. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden. Met de keuzepakketten van 1A en de basisopties van 2A zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.

Lessentabel

Basis of Basis + verdieping 25
godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
wiskunde 4
natuurwetenschappen 1
techniek 2
aardrijkskunde 1
geschiedenis 2
lichamelijke opvoeding 2
muziek 1
beeld 1
   
Plusuur / ICT 1

Remediëring / verdieping

1
   
Basisopties 5

 

Basisopties

Voor de basisoptie kun je in Veurne uit negen mogelijkheden kiezen. Je volgt de basisoptie (5 uur per week) het hele schooljaar.

Mogelijke basisopties op campus Engineering Veurne

STEM - industriële wetenschappen

In STEM - industriële wetenschappen ligt de nadruk op ‘bedenken’, ‘ontwerpen’, ‘creativiteit’ en ‘problemen oplossen’ zowel op het gebied van wetenschappen als van engineering. Deze basisoptie volg je als je de keuze 'basis met verdieping' hebt gemaakt.

STEM - technieken

In STEM - technieken ligt de nadruk iets meer op het technische aspect en op handvaardigheid, met een gezond evenwicht tussen ‘denken’ en ‘doen’. Wij richten ons vooral op de contexten mechanica / elektriciteit / hout / elektronica / besturingen / programmeren en in mindere mate op bouw. Deze basisioptie volg je als je de keuze 'basis' hebt gemaakt.

 

Keuzevak

Binnen het uur differentiatie laten we jullie nog twee vakken kiezen waarbinnen we verbredend aan het werk gaan. Dit kan helpen om een bepaalde keuze richting tweede graad te maken of om je eens van een ander vak te laten proeven die niet onmiddellijk in je studierichting aan bod komt.

Je maakt dus een keuze voor een vak die je tijdens het eerste semester gaat volgen en een keuze uit een tweede vak die je gedurende het tweede semester gaat volgen.

Hieronder vind je een overzicht van de keuzevakken:

Hout

Binnen het keuzevak hout gaan we heel specifiek aan de slag met materialen uit de houtbewerking.

Mechanica / elektriciteit

Binnen het keuzevak mechanica / elektriciteit worden specifieke realisaties gemaakt die binnen deze studierichtingen aan bod komen.

Wiskunde

We gaan op een andere manier aan de slag met wiskunde. Deze lessen staan volledig los van de andere uren wiskunde en hier wordt veel meer in de richting van wiskunde en bijvoorbeeld ICT gekeken.

ICT

Binnen het keuzevak ICT gaan we wat dieper in op de wereld van de IT. Heel specifiek gaan we aan de lsag met VR/AR en ontdekken we de programmeerwereld Python.