Houttechnieken

3e & 4e jaar

Houttechnieken is een richting binnen de dubbele finaliteit. Deze finaliteit bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs,  professionele bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen of de arbeidsmarkt.

Lessenrooster

  3e jaar 4e jaar
Basisvorming 19u 19u
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
ICT 1 -
IDT (innovatieve digitale technologieën) - 1
 
houttechnieken 13u 13u

 

Houttechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en wetenschappen, massief hout, houtachtige plaatmaterialen, verspaningstechnologie en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren van constructies en projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

Leerlingenprofiel
Je verdiept zich in het ontwerpen en realiseren van projecten in massief hout en houtachtige plaatmaterialen. Je bent sterk in het analyseren en ontwikkelen van technische processen en systemen in de houtbewerking. Je bent vaardig in het gebruiken van digitale technologieën.