2e jaar B-stroom

Als je in het eerste jaar 1B hebt gevolgd of je kreeg het advies om over te stappen naar 2B, dan start je ook in het tweede jaar in de B-stroom. Hier zit je goed voor een mooi pakket Algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de derde graad.

Met een plus-uur helpen we jou bij het leren leren, leren kiezen en leren leven. Je klassenleraar bouwt dit samen met jou en met jouw klasgenoten uit .

We vergeten de 2 o’s niet: observeren en oriënteren. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden. Met de basisopties van 2B zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.

Lessentabel

Algemene vorming 21
godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 1
wiskunde 3
natuur & ruimte 1
techniek 2
maatschappelijke vorming 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
beeld 1
ICT 1
   
Plusuur 1
   
Basisoptie 10

 

Basisopties

In 2B kun je uit 3 pakketten kiezen, twee op campus Annuntiata en één bij ons, op campus Engineering Veurne.

De basisoptie in 2B volg je gedurende 10 lesuren per week het hele schooljaar lang.

Basisoptie op campus engineering Veurne:

STEM - technieken
mechanica & elektriciteit / hout & bouw

In deze basisoptie ligt de nadruk op het praktische aspect en handvaardigheid, met een gezond evenwicht tussen ‘denken’ en ‘doen’. Hier ben je creatief en experimenteer je vooral met hout, metaal, kunststof en elektriciteit en een beetje bouw.

Gedurende de eerste twee trimesters van het schooljaar zal je tijdens de lesuren basisoptie 5 uur mechanica & elektriciteit volgen en 5 uur hout & bouw.

Tijdens het derde trimester zal je een keuze moeten maken tussen mechanica & elektriciteit of hout & bouw. Deze keuze zal je dus gedurende 10 uur per week volgen. We doen dit om je al een eerste keer intensief in contact te laten komen met bepaalde studierichtingen zodat je de juiste keuze kan maken naar het derde jaar toe.