Technologische wetenschappen

3e & 4e jaar

Technologische wetenschappen is een richting binnen de doorstroomfinaliteit. Deze finaliteit bereidt leerlingen voor op het hoger onderwijs, academische en professionele bacheloropleidingen in het verlengde van de studierichting.

Lessenrooster

  3e jaar 4e jaar
Basisvorming 22u 22u
godsdienst 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 0
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 5 5
ICT 1 -
IDT (innovatieve digitale technologieën) - 1
wiskunde (remediëring, verdieping, uitbreiding) - 1
   
Technologische wetenschappen & engineering 12u 12u
technologische wetenschappen 8 7
chemie 1 1
ICT - 1
Projecten (TLWE / Mechatronica) 3 3

 

Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend en experimenterend aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren:

Leerlingenprofiel
Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en deze aan te wenden in contexten van engineering. Je wil engineeren om technische uitdagingen ten bate van mens en samenleving te beantwoorden. Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan inzichten op het vlak van wiskunde, toegepaste fysica en toegepaste chemie doelgericht met elkaar in verband te brengen denken. Je kan probleemoplossend en onderzoekend handelen.