Elektriciteit

3e & 4e jaar

Elektriciteit is een richting binnen de arbeidsmarktfinaliteit. Deze finaliteit bereidt leerlingen voor op graduaatsopleidingen en Se-n-Se opleidingen of de arbeidsmarkt.

Lessenrooster

 

3e jaar 4e jaar
Algemene vorming 14u 14u
godsdienst 2 2
Frans 1 1
Engels 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
ICT 1 -
IDT (innovatieve digitale technologieën) - 1
 
elektriciteit 18u 18u

 

Elektriciteit is een technisch-praktische studierichting. De leerlingen denken in functie van de realisatie en ontwikkelen technisch-operationele vaardigheden in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, elektropneumatica, (de)montagetechnieken, sanitaire installatietechnieken en onderhoudstechnieken in een context van voertuigen.

Leerlingenprofiel
Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en je bent in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Technische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen.

Je gaat aan de slag met elektrotechnische installaties, elektromechanische toepassingen of voertuigen. Je verdiept je in nieuwe installatietechnieken, onderhoudstoepassingen, elektrificatie van voertuigen en het instellen van toestellen via apps.